I - VII : 8:00 - 19:00

|

 

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO  VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Vidaus tvarkos taisyklės (toliau– taisyklės) nustato viešosios įstaigos ,,Tulpės“ sanatorijos (toliau – sanatorijos) apgyvendinimo paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

2. VšĮ ,,Tulpės“ sanatorija – tai sveikatos priežiūros paslaugas teikianti viešoji įstaiga, priklausanti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai. Įstaigos buveinės adresas – B. Sruogos g. 4, 59541 Birštonas.

3. Šios taisyklės nustato sanatorijos apgyvendinimo paslaugų teikimo sąlygas bei tvarką ir sanatorijos svečių teises bei pareigas. Sanatorijos paslaugomis savarankiškai naudotis gali asmenys sulaukę 18 metų, jaunesni asmenys priimami tik su tėvais arba turintys oficialiai patvirtintą jų leidimą. 

4. Svečias, užsiregistruodamas sanatorijoje ir / ar pasiimdamas kambario raktą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis pats bei užtikrina, kad nustatytų taisyklių laikytųsi ir kartu su juo atvykę asmenys.

5. Kiekvienas sanatorijos svečias, prieš užpildydamas svečio kortelę, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei supažindinti kartu atvykusius nepilnamečius asmenis.

6. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir / ar kartu su juo atvykę nepilnamečiai asmenys bei sanatorijoje neregistruoti, kambaryje esantys asmenys, atsako sanatorijos kambaryje prisiregistravęs ir pasiėmęs kambario raktą svečias.

7. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių taisyklių, sanatorija paslaugų neteikia. Sanatorijos personalas turi teisę asmenis, kurie kelia pavojų sanatorijos svečiams ar kurių elgesys trikdo nustatytą tvarką, į sanatorijos patalpas bei teritoriją neįleisti ir / arba išregistruoti.

8. Svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia sanatorijos vidaus tvarkos taisykles, sanatorijos personalas turi teisę iškeldinti. Tokiu atveju klientui jo sumokėti pinigai už įgytas paslaugas negrąžinami.

 

II.  REZERVACIJOS PATEIKIMO, PATVIRTINIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

9. Paslaugų užsakymai derinami / priimami telefonais: 8 319 65525, 8 655 25351 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., arba per elektronines rezervacines sistemas.

10. Rezervuodami paslaugas, svečiai turi nurodyti į sanatoriją atvykstančių asmenų skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamas paslaugas, kambario tipą, atvykimo ir išvykimo datas, apmokėjimo už paslaugas būdą.

11. Sanatorija, gavusi paslaugų užsakymą, elektroniniu paštu arba telefonu pateikia svečiui išsamią informaciją apie pageidaujamas užsakyti paslaugas, nurodant užsakomų paslaugų kainą bei kitą informaciją apie užsakymą.

12. Užsakymas laikomas priimtu tik gavus patvirtinimą iš registratūros telefonu arba elektroniniu paštu.

 

III.  ATVYKIMO IR IŠVYKIMO REGISTRACIJOS TVARKA

13. Individualių svečių registracija į sanatoriją vykdoma registratūroje pirmadieniais nuo 9.00 val., antradieniais – šeštadieniais nuo 12.00 val., išregistravimas pirmadieniais - šeštadieniais iki 11.00 val., sekmadieniai  iki 15.00 val. (atvykimo laikas gali skirtis priklausomai nuo programų).

14. Į sanatoriją atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

15. Svečiui atvykus į sanatoriją, jam yra pateikiama svečio kortelė,  kurioje būtina įrašyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis. Sanatorijos registratorius, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis. Baigęs registraciją, asmens dokumentą grąžina svečiui.

16. Svečiai už paslaugas privalo susimokėti atvykimo dieną (taikomos išimtys).

17. Mokestis už paslaugas mokamas pagal nustatytas ir patvirtintas, tuo laikotarpiu galiojančias kainas, nurodytas kainoraštyje. Už paslaugas mokama eurais.

18. Mokėti už paslaugas galima pavedimu, kortele ir grynaisiais pinigais.

19. Atliktus registracijos procedūrą, svečias gauna kambario kortelę arba raktą.

20. Svečiui, sumokėjusiam už paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami.  

20.1.Išvykus anksčiau nei buvo nustatyta užsakyme, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami (gali būti  išimčių, esant svarioms priežastims).

21. Pažeidus šias taisykles, sanatorija turi teisę svečią iš sanatorijos iškeldinti, negrąžinant sumokėtų pinigų.

22. Svečiui pageidaujant, esant galimybei, už papildomą mokestį suteikiama papildoma apgyvendinimo vieta.

23. Be papildomo mokesčio kambariuose sanatorijos svečiai gali būti ne ilgiau kaip 3 valandas, iki 22 valandos.

24. Po 22.00 val. kambaryje pasiliekantys sanatorijos svečiai, privalo pateikti asmens dokumentą bei susimokėti už apgyvendinimą.

25.  Sanatorija pasilieka teisę nepageidaujamų asmenų neįsileisti arba juos iškeldinti iš sanatorijos.

26. Svečiui pageidaujant išvykti vėliau nei nustatytu laiku būtina suderinti su registratūra. Esant galimybei, sanatorija gali pratęsti buvimo kambaryje laiką, už papildomą mokestį (1 val. – 10 eurų).

27. Apie vėlesnį išvykimą svečias privalo informuoti registratūros darbuotoją.

28. Svečių automobiliai statomi stovėjimo aikštelėse: prie gyvenamojo korpuso Nr. 6, esančio adresu B. Sruogos g. 4A, prie gyvenamojo korpuso ,,Baltoji vila“, esančio adresu B.Sruogos g. 1, ir prie gydyklų komplekso, esančio adresu Birutės g. 31 ir 35.

IV.  SVEČIO TEISĖS IR PAREIGOS

29. Sanatorijos svečiai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.

30. Išvykstant, svečiai privalo grąžinti kortelę į registratūrą ir atlaisvinti kambarį. Pametus ar sugadinus kambario kortelę arba raktą svečias privalo sumokėti kortelės pagaminimo mokestį – 20,- Eurų arba kambario rakto pagaminimo mokestį – 5,- Eurų.

31. Apsigyvenę kambaryje, svečiai turi patikrinti jame esančius daiktus ir inventorių (daiktų ir inventoriaus sąrašas yra kiekviename numeryje, segtuve).

32. Apie neveikiančius, nesančius arba sugadintus daiktus klientai iš karto praneša sanatorijos registratūrai.

33. Sanatorijos svečiai privalo tinkamai naudotis sanatorijoje esančiais daiktais bei įranga.

34. Sanatorijos kambariuose ir kitose patalpose esantys daiktai yra sanatorijos nuosavybė, todėl sanatorijos svečiai, išvykstant iš sanatorijos, neturi teisės jų pasiimti, išskyrus kambaryje esančius rankšluosčius, kuriuos nešasi į sanatorijos gydyklas atlikti vandens procedūrų. Rankšluosčius palikti gydyklų patalpose draudžiama.

35. Sanatorijos svečiai privalo atlyginti sanatorijai padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių arba jų svečių sanatorijoje kaltės.

36. Svečiai patys atsako už savo saugumą, naudojantis sanatorijos teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis saugumo taisyklių.

37. Kambariuose draudžiama rinktis kompanijoms, linksmintis bei kelti triukšmą. Draudžiama perkelti bet kokį inventorių į kitą kambarį arba stumdyti baldus kambario viduje.

38. Sanatorijoje ir jos teritorijoje nustatytas ramybės laikas yra nuo 22.00 val. iki 6.00 val. Šiuo metu  draudžiama triukšmauti, t. y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip nederamai elgtis. Jeigu svečias nesilaiko šio draudimo ir taip trukdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems sanatorijos gyventojams ir / ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka.

39. Sanatorijoje atsivežti ir laikyti gyvūnus griežtai draudžiama.

40. Svečiai privalo mokėti už visus faktiškai numeryje gyvenančius asmenis.

41. Už kliento vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys.  

42. Jeigu dėl nepilnamečių veiksmų sanatorija patyrė nuostolių, juos privalo atlyginti vaikų tėvai ar globėjai.

43. Dėl svečių saugumo kambariuose turi nakvoti tik sanatorijos registratūroje registruoti asmenys.

44. Bet kokie ginčai, kilę tarp sanatorijos ir svečio, turi būti sprendžiami derybų keliu.

45. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

46. Svečiams draudžiama kambaryje esančiais rankšluosčiais, patalyne valyti grindis, batus bei kitaip naudoti šį Sanatorijos inventorių ne pagal paskirtį.

47. Pacientų teisės ir pareigos nurodytos VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos Vidaus tvarkos taisyklėse.

  V. SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA      

48. Sanatorijos svečių maitinimas vykdomas pagal sutartį su aptarnaujančiu tiekėju. Pusryčių, pietų ir vakarienės laikas nustatomas valgykloje atvykimo dieną ir esant galimybei, gali būti derinamas.

49. Specialūs mitybos pageidavimai pareiškiami ir derinami tiesiogiai sanatorijos valgykloje.

50. Sanatorijos kambariai valomi kasdien nuo 9.00 val. iki 17.00 val.

51. Rankšluosčiai gali būti keičiami vieną kartą per dieną. Rankšluosčiai, kuriuos svečiai nori naudoti dar kartą, pakabinami ant pakabos, o pageidaujant juos pakeisti, jie paliekami ant grindų. Patalynė keičiama kas 7 dienas.

52. Sanatorijos patalpos, įrenginiai, baldai, patalynė turi būti švarūs ir tvarkingi.

53. Sanatorijos personalas, netrukdydamas sanatorijos svečių poilsio (suderinus tinkamą laiką su svečiu), gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.

54. Sanatorijos administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių kambarius bet kuriuo paros metu.

55. Už paliktus ar prarastus vertingus daiktus ar pinigus kambariuose administracija neatsako.

56. Sanatorija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jeigu savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus 7 kalendorinėms dienoms, perduodami policijai pagal LR teisės aktais nustatytą tvarką.

57. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip + 18 C.

58. Visi elektros prietaisai veikia 220 V įtampoje.

VI.  PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

59. Svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

59.1. išeinant iš kambario, išjungti elektros prietaisus iš elektros lizdų: televizorių, arbatinuką, apšvietimo lempas;

59.2. nedengti toršerų, stalinių lempų degiomis medžiagomis;

59.3. negalima į kambarį atsinešti ir jame laikyti degiųjų skysčių bei panašių medžiagų, keliančių gaisro pavojų;

59.4. pasistengti gerai įsiminti evakuacinius išėjimus.

60. Kilus gaisrui Jūsų kambaryje:

60.1. nedelsdami praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112. ir budinčiam sanatorijos registratoriui-administratoriui.  

60.2. kambariuose rasite scheminį evakuacijos iš atitinkamo aukšto planą, kuriame nurodomas Jūsų kambarys, evakuaciniai išėjimai;

60.3. pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal personalo arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodymus;

60.4. išeikite iš savo kambario po to, kai uždarysite langus ir duris, jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų neįmanoma, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne;

60.5. pasistenkite telefonu bei kitais įmanomais būdais pranešti sanatorijos personalui savo buvimo vietą;

60.6. atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos;

61. Sanatorijos kambariuose, koridoriuose, balkonuose bei vonios kambariuose draudžiama deginti žvakes, rūkyti.

62. Už rūkymą sanatorijoje taikome 50,- Eurų baudą.

63. Jūsų saugumui visuose kambariuose įrengtos įspėjančios gaisro signalizacijos.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64. Sanatorija, tvarkydama bei saugodama svečių jai pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

65. Sanatorijai, svečių turtui ir / ar sveikatai žalos padaręs svečias atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

66. Sanatorija neatsako už svečių asmeninius daiktus, paliktus bendrose sanatorijos patalpose, ir už tai, kad svečiai juos prarado ir / ar sugadino, naudojantis tinkamai teikiamomis sanatorijos paslaugomis.

67. Šalių atsakomybę dėl sanatorijos teikiamų paslaugų nevykdymo, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja LR civilinio kodekso 6.212 straipsnis.

68. Svečių pasiūlymus ar nusiskundimus sanatorijos administracija analizuoja ir priima sprendimus, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais.

 

 

 

 

Susisiekite

Mielai Jums atsakysime

VšĮ „Tulpės“ sanatorija

Tel. nr.

+370 319 65525

El. p.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Adresas

B.Sruogos g.1, LT-59209 Birštonas

  Refresh Captcha  
 

2021, Tulpe.lt

Sprendimas: Webbus.lt

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).