VŠĮ „TULPĖS“ SANATORIJA
Interneto privatumo ir slapukų politika

 

1. VšĮ ,,Tulpės” sanatorija (toliau – Sanatorija), įstaigos kodas 152821323, buveinės adresas B. Sruogos g. 4, LT-59541 Birštonas, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. Nr.: +370 319 65520 itin vertina ir saugo lankytojų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Sanatorijos interneto svetainėje www.tulpe.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų, kaip Sanatorijos ar interneto svetainės lankytojo, privatumą.

2. Lankytojai su Svetainės Duomenų apsaugos politika gali susipažinti iškylančioje slapukų juostoje ar Svetainės meniu paspaudę „Duomenų apsaugos politika“. Lankytojas prieštaraudamas Duomenų apsaugos politikai ir/ ar nesutikdamas su privatumu ir/ ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje, ar tiesiog nesusipažinęs su Svetainės Duomenų apsaugos politika, toliau negali naudotis Svetaine, o jeigu ir toliau naudojasi ja, reiškia veikia savo rizika ir atsakomybe, bei negali reikšti pretenzijų, susijusių su privatumu ir/ ar Asmens duomenų tvarkymu svetainėje.

3. Tvarkydama Lankytojų asmens duomenis, Sanatorija laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

4. Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Sanatorija tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais: sanatorinio gydymo paslaugų teikimo tikslais; reabilitacijos paslaugų teikimo tikslais; gydomųjų/ SPA procedūrų teikimo tikslais; vykdyti lankytojų pateiktus rezervacijos užsakymus; apgyvendinimo paslaugų teikimo tikslais; užtikrinti interneto svetainės saugumą ir funkcionalumą; teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis; administruoti lankytojų duomenų bazę; atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas; spręsti problemas, susijusias su paslaugų pardavimo proceso įgyvendinimu, pateikimu ir panaudojimu; siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis susijusią informaciją. Platesnė informacija skelbiama Sanatorijos patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Sanatorijos interneto svetainės www.tulpe.lt kategorijoje Duomenų apsaugos politika.

5. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Sanatorijos elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.?
Jūs galite Santorijos elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju, Sanatorija, siekdama atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: vardas; pavardė; telefono numeris; elektroninio pašto adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

6. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi aktyvioje programėlėje „Susisiekime“ kategorijoje „Susisiekite“?
Jūs galite pateikti Sanatorijai užklausą naudojantis aktyvia programėle „Susisiekite“. Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimą Sanatorija gali rinkti Jūsų laisvanoriškai pateiktą informaciją žinutės lange (vardas, el. pašto adresas, žinutės turinys).
7. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi rezervacijos elektroninėje svetainėje www.tulpe.lt atveju?
Jūs galite elektroninėje svetainėje www.tulpe.lt rezervuoti sanatorinio gydymo, reabilitacijos, gydomųjų/ SPA procedūrų, apgyvendinimo paslaugas. Šiais atvejais, Sanatorija rinks ir tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis: (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo suma; viešnagės laikotarpis; kita informacija susijusi su užsakoma paslauga (pageidavimai).

8. Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų, kaip lankytojo asmens duomenis, renkame teisiniu pagrindu, jog Duomenų subjektas (lankytojas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis Sanatorijai dėl sveikatinimo paslaugų įsigijimo tikslų. Lankytojo asmens duomenis Sanatorija tvarko turėdama teisinį pagrindą ir / ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių. Sanatorija Jūsų duomenis renka tam, kad galėtų suteikti Sanatorijoje teikiamas paslaugas.

9. Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?
Elektronine forma pateikti Jūsų asmens duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn.

10. Kam Sanatorija teikia ar gali teikti asmens duomenis?
Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Be kita ko, Sanatorija lankytojų asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Sanatorijai tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę www.tulpe.lt prižiūrinti ir techninį palaikymą atliekanti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

11. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

12. Įgyvendinant savo kaip Duomenų valdytojo įsipareigojimus lankytojo asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka (pvz., Valstybinė Ligonių kasa; SoDra; Draudimo bendrovės).

13. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Sanatorijos leidimo.

14. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

 

15. Užsisakydami sanatorinio gydymo ir kitas Sanatorijos teikiamas paslaugas galite laisvanoriškai sutikti, jog, Jūsų kaip lankytojo, pateiktas asmens duomuo – el. pašto adresas – būtų naudojamas Sanatorijos rinkodaros tikslais savo sutikimą aktyviu būdu, išreikšdami kategorijoje „Naujienlaiškis“, Santorijos interneto svetainėje www.tulpe.lt. Apsilankęs Sanatorijos internetiniame puslapyje www.tulpe.lt lankytojas turi galimybę užsiprenumeruoti Sanatorijos naujienlaiškius, pateikdamas savo el. pašto adresą. Sanatorija siekia pateikti lankytojams tik patrauklius paslaugų pasiūlymus, aktualią informaciją, nuolaidas ir naujienas.

16. Sutikimas dėl lankytojo el. pašto adreso naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais galioja 24 mėn. arba tol, kol lankytojas neatšaukia duoto sutikimo.

17. Sanatorija taip pat suteikia lankytojui galimybę atsisakyti Sanatorijos siunčiamos informacijos naujienlaiškyje, laiške paspaudus pateiktą Sanatorijos pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą arba lankytojas gali rašyti elektroninį laišką adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

18. Lankytojo pateikti duomenys, kurie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais padeda užtikrinti nuolatinį Sanatorijos internetinio puslapio bei Sanatorijos paslaugų tobulinimą bei vystymą ir suteikia galimybę pateikti kuo geresnius paslaugų pasiūlymus.

19. Draudžiama rinkti lankytojo asmens kodą tiesioginės rinkodaros tikslais.

20. Sanatorija įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną pašalinti lankytojo kontaktus iš reklaminius pranešimus siunčiančios duomenų bazės. Bet kuriuo atveju įrodinėjimo našta dėl gauto lankytojo sutikimo naudoti asmeninius duomenis rinkodaros tikslais tenka Sanatorijai.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

21. Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Sanatorijos interneto svetainėje www.tulpe.lt. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

22. Kam mes naudojame slapukus?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Sanatorijos internetinėje svetainėje www.tulpe.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, lankytojų aptarnavimą ir Sanatorijos teikiamas sanatorinio gydymo paslaugas, sukurti patrauklią aplinką lankytojui naršyti Sanatorijos elektroninėje svetainėje.

23. Sanatorijos naudojami internetinio puslapio www.tulpe.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba Santorija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
- Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
- Jūsų naršymo istoriją;
- Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
- apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
- peržiūrėtas Sanatorijos internetinio puslapio sekcijas;
- kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Sanatorijos internetiniame puslapyje.

24. Slapukus Sanatorija naudoja siekdama:
- Užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
- Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
- Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
- Analizuoti naudotojų įpročius naršant Sanatorijos internetiniame puslapyje.

25. Sanatorijos internetiniame puslapyje naudojami funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Sanatorijos internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją.

26. Slapukai Sanatorijos internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Santorijos internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Santorijos internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

27. Teisėtas pagrindas – Sanatorijos teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.tulpe.lt funkcionalumą.

28. Sanatorijos interneto svetainėje www.tulpe.lt įprastai naudojami šie slapukai:

 

Tulpe.lt TVS slapukai - galioja 30 d. - skirti sklandžiam svetainės veikimui užtikrinti - slapukas būtinas.

 

29. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

30. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

31. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Sanatorija nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

32. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

33. Sanatorijos darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos lankytojus, įskaitant ir Sanatorijos interneto svetainės lankytojus.

34. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

35. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Sanatorijos interneto svetainėje www.tulpe.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Santorija nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Santorijos Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

 

36. Jūs turite teisę:
- kreiptis į Sanatoriją su prašymu suteikti informaciją apie Sanatorijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Sanatorija juos tvarko;
- kreiptis į Sanatoriją su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
- kreiptis į Sanatoriją su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Santorija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
- susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Santorijai ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Santorija tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

37. Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Sanatorijos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu paštu Sanatorijos veiklos adresu B. Sruogos g.4, LT-59541 Birštonas.

38. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija: Interneto svetainė: www.ada.lt. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius. Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445. El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis - Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: VšĮ ,,Tulpės“ sanatorija, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., kontaktinis telefonas +370 699 21851, kontaktinio darbuotojo el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

39. Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?
Sanatorijai atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.tulpe.lt.

40. Atnaujinta 2022-02-14

 

 

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

*VšĮ „Tulpės“ sanatorija*

Buveinės adresas B. Sruogos g.4, LT-59541 Birštonas

paskirtasis *Duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Teisės labirintai“*

Korespondencijos adresas - įstaigos adresas B. Sruogos g.4, LT-59541
Birštonas

Mob. Tel. Nr. +370 (630) 17959

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Pagrindinės duomenų subjektų (lankytojų) teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje Jūs turite teisę:

 

- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
- reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:


1) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
2) Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
3) Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

 

- apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

1) asmens duomenys yra netikslūs;

2) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
3) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
4) Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.


- į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

 

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VšĮ „Tulpės“ sanatorija veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Susisiekite

Mielai Jums atsakysime

VšĮ „Tulpės“ sanatorija

Tel. nr.

+370 319 65525

El. p.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Adresas

B.Sruogos g.1, LT-59209 Birštonas

  Refresh Captcha  
 

2021, Tulpe.lt

Sprendimas: Webbus.lt